Fabricació de màquines PCA inverter per a aeronaus (i les seves proves en laboratori)

1

REPTE

-Construir un prototip de PCA inverter per a proves.

-Construir un laboratori climàtic per a proves de PCA inverter, en fred i en bomba de calor (fins a -6 ºC).

-Habilitar els mitjans de producció necessaris i posar en marxa el procés de qualitat requerit per a la fabricació en sèrie.

-Fabricar en sèrie PCAS inverter d’acord amb les altes exigències de qualitat del client i de l’usuari final.

SOLUCIÓ

El departament de producció i l’oficina tècnica de RC Clima van aconseguir realitzar proves i assaigs al laboratori climàtic, parametritzant i ajustant funcionalment el circuit frigorífic, el circuit de control i el programari, el circuit aerodinàmic i la resistència mecànica i estructural de la màquina. Les proves van ser un èxit en el cas del prototip, i en el cas de totes les màquines de la sèrie.

 

AVANTATGES I BENEFICIS

Amb aquesta solució, RC Clima esdevé un actor estratègic en la climatització d’aeronaus i en la de passarel·les aeroportuàries i portuàries d’embarcament i desembarcament. La solució inverter, amb capacitat per treballar en temperatures extremes (en negatiu i en positiu) es presenta com a idònia.